DNB har tapt en mrd. i Seadrill, men det kunne gått langt verre

Axmed
Axmed

Global Courant

Artikkelen fortsetter under annonsen

Riggselskapet Seadrill har hatt en eventyrlig utvikling på Oslo Børs de siste månedene. Bare siden begynnelsen av året er aksjen opp nesten 60 prosent.

Da er det lett å glemme at det for ikke lenge siden var rene miseren for mesteparten av bransjen. Og i særdeleshet for selskapet som ble grunnlagt av John Fredriksen, og på et tidspunkt var et av sektorens mest dominerende. Fra februar 2021 til februar 2022 gjennomgikk Seadrill sin andre gjeldsrestrukturering på få år, og i motsetning til i den første konkursprosessen, måtte bankene ta store tap.

Men takket være den solide oppgangen siden Seadrills comeback på børsen i fjor vår, har kreditorene som bestemte seg for å sitte litt på aksjene de fikk som kompensasjon for å ettergi store deler av lånene sine, begrenset tapene kraftig.

- Advertisement -

Ifølge DNs regnestykker, som blant annet er basert på informasjon fra rettsdokumenter fra den amerikanske Chapter 11-prosessen, har DNB tapt omtrent én milliard kroner, eller en snau tredjedel av sin totale låneeksponering.

Det er ikke småtterier, og reflekterer at Seadrill i årevis var et viktig selskap i bransjen og i kundeporteføljen til Norges største bank. Men det kunne vært mye verre: Da DN i november 2021 for første gang regnet ut hvem som ville bli Seadrills største aksjonærer etter konkursprosessen, og brukte riggselskapets prognoser på egen markedsverdi etter restruktureringen, lå det an til at DNB kun ville få tilbake litt over 40 prosent av låneverdien.

Nå er den såkalte «dividenden» økt til omtrent 70 prosent, hvilket betyr at DNBs tap er halvparten så stort som banken kunne frykte mens de harde forhandlingene med de andre kreditorene pågikk i 2021.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Og resultatet kan fortsatt bedre seg. Banken har solgt to millioner av sine snaue 3,5 millioner aksjer i Seadrill i to omganger, senest forrige måned, og DNs regnestykke priser de gjenværende aksjene til børskurs på litt under 500 kroner. Dersom den stiger til det analytikerne i gjennomsnitt mener den kan nå det neste året, 617 kroner, kan DNB begynne å snuse på en dividende på 75 prosent.

- Advertisement -

– Lettet

DNBs sjef for servicesektoren for alle havindustrier, inkludert offshore olje og gass, Dag Klaveness, ønsker ikke å kommentere tallene konkret. Men han legger ikke skjul på at de er bedre enn fryktet.

– Vi er lettet over at utfallet er blitt bra, sier han.

Selv om DNB er forsiktig med å snakke om enkeltkunder, fremhever Klaveness gjerne Seadrill som et eksempel på bankens strategi i den store rekken av restruktureringer innenfor oljeservice og supply de siste årene. I motsetning til andre nordiske banker som Danske Bank og Swedbank, som kastet kortene tidlig i riggselskapet (DN har tidligere skrevet at Danske trolig tapte minst 80 prosent av verdiene), har DNB satset på å være med på hele prosessen og til og med gi nye lån til selskaper som Seadrill og Borr Drilling.

- Advertisement -

– Lærdommen er at vi er i en syklisk bransje. Det er lett å miste hodet på vei opp, og det er også lett å miste hodet på vei ned. Hvis man skal greie å ha en virksomhet som fungerer over tid, må du tørre å stå i det når det blåser som verst, sier Klaveness.

Dag Klaveness. (Foto: Gunnar Lier)

Når DNB ender opp med aksjer i et restrukturert selskap, setter Klaveness’ avdeling noen føringer på minsteprisen banken skal forsøke å oppnå når de selges. Han ønsker ikke å si hva den prisen er i Seadrill, men sier DNB er «kommet ganske godt ut av det» i gjennomsnitt i offshore. Når det gjelder oppsiden for de resterende aksjene i Seadrill understreker Klaveness at det vil være en grense for hvor lenge DNB vil sitte, fordi utlånssiden av en bank per definisjon er konservativ, og fordi aksjene binder opp mer kapital i regnskapet jo mer de stiger.

Artikkelen fortsetter under annonsen

For DNB har utfallet stort sett i disse restruktureringene vært bedre enn ventet mens prosessene sto på, ifølge Klaveness. Mye skyldes naturligvis energikrisen i Europa og krigen i Ukraina, som rettet oppmerksomheten mot energisikkerhet. Men DNB-toppen understreker at banken i stor grad ventet en lignende markedsutvikling, bare ikke like fort og voldsomt.

Artikkelen fortsetter under annonsen Vis alle stillinger

– Vi hadde is i magen og visste at her kom en syklisk oppgang. Og så har alle de eksterne faktorene vært med på å akselerere det mye mer enn vi hadde trodd.

Eksfin fornøyd

DNB var en av Seadrills største kreditorer før den siste restruktureringen. Den aller største var statlige Eksportfinansiering Norge (Eksfin), men en eksponering på nesten åtte milliarder kroner. Det skjedde ved at den statlige etaten i en årrekke garanterte for lån som er gitt for å finansiere norskprodusert utstyr til Seadrills borerigger. Eksfin har solgt hele sin aksjebeholdning i år, for snaue 3,7 milliarder kroner.

Eksfin-sjef Tone Lunde Bakker opplyser at dersom man skulle regne på statens dividende i dette tilfelle med samme metode som for en kommersiell bank, ville den også vært rundt 70 prosent. Imidlertid mener Eksfin dette blir misvisende, fordi dets mandat kun er å gå i balanse på lang sikt, og at man dermed kan inkludere alle inntekter som renter, garantier og honorarer som tilkommer en kreditor. Da kommer man opp i hele 95 prosent regnet i norske kroner.

Eksfin-sjef Tone Lunde Bakker er fornøyd med utfallet etter konkursprosessen i Seadrill. (Foto: Gunnar Lier)

Også for Eksfin så det lenge langt mørkere ut.

– Vi er veldig fornøyd når vi ser på totaliteten av det vi har fått igjen. På et tidspunkt tror jeg vi faktisk hadde gjort tapsavsetninger på 60 prosent. I tillegg har det vært mange eksportører som har hatt både høy inntjening og verdiskaping i Norge i den prosessen. Det var jo det vi finansierte i vår tid, sier hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.


DNB har tapt en mrd. i Seadrill, men det kunne gått langt verre

World News,Next Big Thing in Public Knowledg


#DNB #har #tapt #mrd #Seadrill #men #det #kunne #gått #langt #verre
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *