Sjeføkonom tror ikke Norges Bank kommer til å signalisere en full renteøkning til

Axmed
Axmed

Global Courant

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk tror aktiviteten samlet vil øke i tredje kvartal. Frem mot vinteren venter bedriftene at veksten vil avta, fremgår det av rapporten.

Produksjonsveksten i neste kvartal anslås til 0,1 prosent, ned fra 0,3 prosent som ble anslått i forrige undersøkelse.

Svakere etterspørsel fra husholdningene, samt lavere byggeaktivitet, demper veksten. På den andre siden fortsetter investeringer knyttet til energiproduksjon og tjenester rettet mot næringslivet å vokse. Flere bedrifter trekker også frem at den svake kronen har bedret konkurransekraften det seneste året.

- Advertisement -

– ­Bedriftene venter en årslønnsvekst på 5,4 prosent i år og 4,6 prosent neste år. Samtidig melder bedriftene om redusert lønnsomhet i tredje kvartal sammenlignet med samme tid i fjor, heter det i rapporten.

Regionalt nettverk

Norges Bank har et nettverk av rundt 1500 bedrifts- og samfunnsledere som jevnlig får spørsmål om situasjonen og fremtidsutsiktene. Nettverket skal danne et representativt bilde av norsk næringsliv, både geografisk og bransjemessig. Resultatene blir presentert i fire hovedrapporter hvert år. Rapportene viser blant annet ledernes vurdering av utviklingen siste tre måneder og forventninger til de neste seks månedene. Norges Bank legger stor vekt på konklusjonene fra regionalt nettverk når renten fastsettes.

Regionalt nettverk er basert på intervjuer med over 300 bedrifts- og organisasjonsledere om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover. Informasjonen fra nettverket bidrar til sentralbankens økonomiske analyser, og Norges Bank legger vekt på informasjonen når styringsrenten fastsettes.

Neste rentebeslutning fra Norges Bank kommer om ganske nøyaktig én uke.

– Det som bærer båten

Det er store forskjeller mellom regionene og næringene, ifølge Sparebank 1 Markets’ sjeføkonom Harald Magnus Andreassen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er olje som drar, mens resten av økonomien i hovedsak er ganske svak. Husholdningssektoren er svakere, varehandel er dårlig, og bygg og anlegg er enda dårligere. Det er markert svekkelse på industrien utenom oljerelatert. Det som holder seg oppe er tjenester til næringslivet. Det er det som bærer båten her, og det er en stor sektor, sier han.

- Advertisement -

Dagens undersøkelse er ikke et argument for å løfte rentebanen på neste ukes rentemøte, mener han.

– Det styrker meg i troen på at 4,25 prosent er rentetoppen. De vil kunne åpne for at det kan bli mer, men de kommer ikke til å signalisere en full renteøkning til, sier Andreassen.

- Advertisement -

I Nordea Markets mener de dagens rapport er full av gode nyheter for Norges Bank.

– I det store og hele peker rapporten mot en myk landing i norsk økonomi. Mens rapporten støtter opp om at neste ukes renteøkning blir den siste, er rentekuttene langt unna, skriver bankens valuta- og makrostrateg Dane Cekov i en oppdatering.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Stor variasjon

Norges Bank påpeker også i rapporten at det er stor variasjon mellom næringene i tredje kvartal. Mens det er vekst for både oljeleverandører og tjenestebedrifter, tiltar fallet for bygg- og anleggsbedrifter. Innenfor varehandel har salget falt.

Artikkelen fortsetter under annonsen Vis alle stillinger

Samlet sett venter bedriftene at veksten vil avta i fjerde kvartal. Både industribedriftene, bygg- og anleggsbedriftene og varehandels­bedriftene venter at aktiviteten vil falle i fjerde kvartal.

I bygg- og anleggsbransjen er det byggingen av boliger som faller mest, men også oppføringen av næringseiendom faller.

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.


Sjeføkonom tror ikke Norges Bank kommer til å signalisere en full renteøkning til

World News,Next Big Thing in Public Knowledg


#Sjeføkonom #tror #ikke #Norges #Bank #kommer #til #signalisere #full #renteøkning #til
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *